Råtorpsskolan

Föräldrainformation

  

Utvecklingssamtal

En gång varje termin välkomnas elev och vårdnadshavare till skolan för att träffa mentor i ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar om hur eleven har det, hur det går i de olika ämnena och hur eleven kan komma vidare mot målen i skolans styrdokument.

Utvecklingssamtalen bygger på de skriftliga omdömena som lärarna skriver om de ämnen som eleven haft undervisning i. Hur lyckas eleven nå de mål man haft i arbetet? Vilka färdigheter bör man fokusera på för en optimal utveckling?

Våra sajter

Förskoleklass

Årskurs 1-3

Årskurs 4-6

Fritidshemmet

Råtorps skolor

Uppdaterad den