Råtorpsskolan

Föräldrainformation

  

Information till vårdnadshavare via Haldor

Nu får du som vårdnadshavare på Råtorpsskolan information från skolan via Haldor.

Utvecklingssamtal

En gång varje termin välkomnas elev och vårdnadshavare till skolan för att träffa mentor i ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar om hur eleven har det, hur det går i de olika ämnena och hur eleven kan komma vidare mot målen i skolans styrdokument.

Utvecklingssamtalen bygger på de skriftliga omdömena som lärarna skriver om de ämnen som eleven haft undervisning i. Hur lyckas eleven nå de mål man haft i arbetet? Vilka färdigheter bör man fokusera på för en optimal utveckling?

 

Uppdaterad den