Råtorpsskolan

Likabehandlingsplan

Vi är Starka-Trygga-Olika-Lika-Tillsammans.
Alla barn och vuxna ska känna sig trygga och bemöta varandra med respekt. Ditt barn ska inte utsättas för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling på vår skola.

Uppdaterad den