Råtorpsskolan

Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete handlar framför allt om att ha systematik i verksamheten. Det vill säga att vi har tankar om vad vi ska göra, som vi sedan följer upp och utvärderar, innan vi planerar fortsättningen.

Vårt kvalitetsarbete

Planering (veta vad man ska göra och varför).
Dokumentation (veta hur det blev).
Analys (försöka förstå varför det blev som det blev).
Utveckling (låta slutsatserna ligga till grund för den nya planeringen).

Våra styrdokument,skollagen och läroplanen Lgr 11, kan tolkas på olika sätt. Varje år redovisar vi dels hur vi arbetat i verksamheten med att uppfylla de krav som står i styrdokumenten och dels hur vi arbetar med att utveckla vårt kvalitetssystem i vår dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet.

Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet 

Uppdaterad den