Kvarnbergsskolan

Föräldrainformation

Du som förälder är en viktig resurs i skolans arbete, och du är alltid välkommen att besöka ditt barn i skolan, eller kontakta oss om det är något du undrar över eller vill diskutera. Du ska känna att det hos oss finns möjlighet att vara delaktig i ditt barns vardag.

Kontakter sker kontinuerligt genom den dagliga kontakten med pedagogerna, den pedagogiska dokumentationen, utvecklingssamtalen, öppet hus och föräldramöten.

Vill du komma i kontakt med rektor Marit Norlund på telefon 054-540 37 23 eller via e-post: marit.norlund@karlstad.se

Närvarosystem i fritidshemmet

Gå till det digitala närvarosystemet Nuddis. 

Information till vårdnadshavare via Haldor

Du som vårdnadshavare får information från skolan genom verktyget Haldor Education.

I Haldor kan du följa och vara delaktig i ditt barns lärande och utveckling, ta del av nyheter från skolan och kommunicera med mentor eller ansvarig pedagog. Du når Haldor via vh.haldor.se eller genom att ladda ner appen "Haldor förälder".

Till verktyget Haldor Education på haldor.se 

Mer information om Haldor finner du på vår webbplats

Uppdaterad den