Kvarnbergsskolan

Föräldrainformation

Du som förälder är en viktig resurs i skolans arbete, och du är alltid välkommen att besöka ditt barn i skolan, eller kontakta oss om det är något du undrar över eller vill diskutera. Du ska känna att det hos oss finns möjlighet att vara delaktig i ditt barns vardag.

Kontakter sker kontinuerligt genom den dagliga kontakten med pedagogerna, den pedagogiska dokumentationen, utvecklingssamtalen, öppet hus och föräldramöten.

Vill du komma i kontakt med rektor Marit Norlund på telefon 054-540 37 23 eller via e-post: marit.norlund@karlstad.se

 

Information till vårdnadshavare via Haldor

Nu får du som vårdnadshavare på Kvarnbergsskolan information från skolan via Haldor.

 

 

Uppdaterad den