Kvarnbergsskolan

Kontakta oss

Kvarnbergsskolan
Ölmegatan 10
652 30 Karlstad

Telefonnummer:

054-540 30 28, 070-0016305, Avd Skogen
054-540 32 44, 070-0010937 Avd Älven
054-540 30 30, 070-0015540 Avd Viken
054-540 33 57, 070-0208110 Avd Solen

Epostadresser till:

Lärare

Fritidshemspersonal

Elevhälsoteamet

Restaurangen

Ledning, administration och vaktmästare

Studie- och yrkesvägledning

Uppdaterad den