Kvarnbergsskolan

Kvalitetsarbete

Skollagen innehåller ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete. Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och likvärdighet, vad vi gör, varför och vad det leder till. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns utveckling och lärande (Skolverket).

Systematiskt kvalitetsarbete

Uppdaterad den