Rudsskolan

Likabehandlingsplan

På Rudsskolan arbetar vi aktivt med likabehandling. För att kunna lära och utvecklas är en trygg skolvardag en förutsättning. På Rudsskolan ska ingen elev bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Var och en ska bli respekterad för den person man är. Värdegrundsarbetet är ett kunskapsområde som genomsyrar hela vår verksamhet. I vår likabehandlingsplan, Rudsskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, beskrivs detta arbete.

Uppdaterad den