Skåreskolan

Föräldrainformation

Information till vårdnadshavare 

Du som vårdnadshavare får information från skolan genom verktyget Haldor Education.

I Haldor kan du följa och vara delaktig i ditt barns lärande och utveckling, ta del av nyheter från skolan och kommunicera med mentor eller ansvarig pedagog. Du når Haldor via vh.haldor.se eller genom att ladda ner appen "Haldor förälder".

Till verktyget Haldor Education på haldor.se 

Mer information om Haldor finner du på vår webbplats

Våra klasser och fritidshem

Förskoleklass

Lågstadiet årskurs 1-3

Mellanstadiet årskurs 4-6

Idrott och hälsa samt slöjd

Fritidshem

Elevhälsa

Elevhälsoteam

Skolsköterska

Uppdaterad den