Skattkärrsskolan

Om oss

Skattkärrsskolan har cirka 400 elever från förskoleklass till årskurs 6, samt fritidshem. Eleverna kommer från samhället, från villaområdet Alster och från den omgivande landsbygden. Skattkärrsskolan har en ovanligt stor och variationsrik skolgård. Det finns, tre olika planer för bollspel, gungställningar, klätterställning, stor pulkabacke mm. Det finns dessutom naturområden med tallskog inom skolgården.

Vår helhetsidé, som färgar alla beslut, är:

Alla ska känna trygghet och glädje i en positiv miljö som gynnar ett lustfyllt lärande.

På Skattkärrsskolan vill vi:

  • Att eleverna lär sig att förhålla sig till andra på ett positivt sätt och att de utvecklar sin förmåga att leva sig in i hur andra känner och tänker.
  • Att varje barn, utifrån sin förmåga, ges möjlighet att vara delaktig i planering, genomförande och utvärdering av sitt skolarbete.
  • Att skolans mål är tydliga och kända av eleverna.
  • Att individuella planer och portfolio är en ”röd tråd” som visar barnets utveckling från förskolan till år 6.
  • Arbeta för att stärka skolans kompetens inom ämnena svenska, engelska och matematik
  • Öka vårt samarbete med kulturskolan.

Uppdaterad den