Stockfallets skola

Kvalitetsarbete

Vi arbetar ständigt för att göra vår verksamhet bättre och ge eleverna större möjligheter till lärande utifrån deras förutsättningar.

Varje år sätter vi upp prioriterade områden som vi arbetar utifrån. Områdena följs sedan upp och utvärderas. Årligen sammanställer vi resultatet.

 

Uppdaterad den