Utbildning och barnomsorg

Förskola och annan pedagogisk verksamhet

Om du arbetar, studerar eller söker arbete erbjuder vi förskola eller annan pedagogisk verksamhet till ditt barn. Barnet ska ha fyllt ett år när det börjar och kan gå kvar tills det börjar i förskoleklass eller grundskola. Alla barn som fyllt tre år har rätt till femton avgiftsfria timmar per vecka, det kallas allmän förskola.

Förskola

Förskolan är en skolform som styrs av en egen läroplan, Lpfö -18. På förskolan läggs grunden för ditt barns lärande och utveckling.

Läs mer om alla förskolor i Karlstads kommun

Läs mer om fristående förskola

Film: Förskolan är till för ditt barn (Skolverket)

Annan pedagogisk verksamhet

Familjedaghem

Familjedaghem är ett alternativ till förskola.

Läs mer om familjedaghem

Flerfamiljssystem

Ett flerfamiljsystem består av två till tre familjer med sammanlagt minst fem barn som samverkar kring barnens omsorg. Flerfamiljssystem kan drivas av kommunen eller av annan utförare.

Omsorg på obekväm tid

Omsorg på obekväm tid erbjuds familjer där båda vårdnadshavarna arbetar eller studerar på kvällar, nätter eller helger.

Läs mer om omsorg på obekväm tid

Uppdaterad den