Bygga och bo

Karlstad är en attraktiv stad som ständigt växer. Här kan du läsa om kommunens översiktsplan och detaljplaner, aktuella byggprojekt, hur det går till att söka bygglov och hur du ansluter vatten och avlopp.

Om du funderar på att flytta till Karlstad hittar du också samlad information kring det här, bland annat om Karlstads stadsdelar och hur du hittar en bostad.

Murare murar en vägg som ska bli ett hus

Villatomter

TomtköKarlstads kommun säljer villatomter till privatpersoner som vill bygga sitt eget hus. 
Två personer går på brygga utanför vattennära bostäder.

Flytta till Karlstad

Bra att vetaVi är över 94 000 Karlstadsbor idag och vill gärna bli fler. Här hittar du värdefull information om du funderar på att flytta hit.
Siluett över Karlstad

Följ Karlstads utveckling

KARLSTAD VÄXERHär kan du följa olika byggprojekt från att de börjar planeras till att de eventuellt blir verklighet och står färdigbyggda.
Två personer som arbetar med vatten- och avlopp.

Byggnationer och renoveringar

Byggnationer och renoveringarI Karlstads kommun pågår en hel del mindre renoveringar, vägarbeten samt anläggning eller utbyte av vatten- och avloppsledningar. På den ...
Illustrationsbild med stadskarta och händer som arbetar med den.

Aktuella detaljplaner

SamhällsutvecklingNu finns en ny karta där du kan se se information om färdiga planer och planer under arbete.

Uppdaterad den