Förskolan Kronoparken 1

Bilder som visar olika rum påförskolan Kronoparken 1

 

Välkommen till Förskolan Kronoparken 1!

Kronoparken 1 är en interkulturell förskola med sex avdelningar som har en stor gemensam utegård. Förskolan är belägen på Kronoparken, cirka sju kilometer från Karlstads centrum. 

Uppdaterad den