Klasmossens förskola

gungställning på gården till Klasmossens förskola

På vår förskola lägger vi grunden för ett livslångt lärande och vi ser till att den är rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Klasmossens förskola består av två arbetslag Brummelman och Nallen. Vi ger varje barn de bästa förutsättningar för utveckling och lärande. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära utgör grunden för vår pedagogiska verksamhet. Vi utgår ifrån barnets erfarenheter, intressen, behov och åsikter.

Klasmossens förskola ligger i stadsdelen Kronoparken cirka 7 kilometer från Karlstads centrum.

Uppdaterad den