Morkullans förskola

Morkullans förskola

Morkullans förskola är belägen efter Skattkärrsvägen. Det är lätt att hitta till oss tack vare vår fina, färggranna gård. Vi har en fantastisk gård anpassad efter barnperspektiv. Gården stora yta erbjuder kuperad terräng, vilket ger många lockande miljöer att lära och leka i.

På Morkullans förskola finns fem avdelningar. Två avdelningar har barn i åldern 1-3 år, två avdelningar har barn i åldern 3-6 år, och en avdelning har barn i åldern 1-6 år.

  

Uppdaterad den