Södra Råtorps förskola

Handlingsplaner

På Södra Råtorps förskola ska alla känna sig trygga och bemötas med respekt. Det gäller barn, pedagoger och dig som förälder. Tillsammans skapar vi en trevlig atmosfär där allas lika värde står i fokus.

Varje år gör vi en likabehandlingsplan där vi beskriver arbetet med att motverka kränkande behandling på förskolan. Planen utvärderas varje år tillsammans med dig som förälder.

Uppdaterad den