Fredricelunds förskola

Om oss

På Fredricelunds förskola får du som barn mötas av engagerade och kreativa pedagoger som erbjuder undervisning utifrån barnens intressen och behov och inom läroplanens intentioner och mål. 

Fredricelunds förskola är barnens arena där våra lärmiljöer, såväl inne som ute, är inspirerande, tillgängliga och flexibla. Barnen får möta material och lärmiljöer där de får vara skapande, aktiva och kreativa. Materialet är inspirerande, lärorikt och tillgängligt. I våra lärmiljöer finns många mötesplatser där leken och samspelet mellan barnen får gro och växa. 

Vi arbetar målstyrt med både planerad och spontan undervisning. Hos oss är leken ett redskap i undervisningen där pedagogerna är närvarande och guidar, stöttar, inspirerar och tillför material för att leken ska utvecklas och vara tillgänglig och rolig för alla barn. Undervisningen utgår från barnens egna intressen, erfarenheter och behov där de får fascineras, förundras och utveckla sina förmågor i att utforska, kommunicera och reflektera.

Uppdaterad den