Alsters förskola

Alsters förskola

Välkommen till Alsters förskola!

Vi är en nybyggd förskola med sex hemvister (avdelningar) som startades hösten 2013. Vårt hus är unikt då vi är den första förskola i Sverige som byggts som ett passivhus.
Den ligger vackert beläget i utkanten av Alsters bostadsområde, strax utanför Karlstad. Vår förskola ligger mycket lättillgänglig med en kort avstickare från E18. 

Vi har tagit ett pedagogiskt ställningstagande och utifrån det beslutat att vårt arbetssätt i Alster är Reggio Emilia- inspirerat, där barnet ses som rikt, kompetent och nyfiket. 
Vi pedagoger bemöter barnen utifrån en tro att barnen kan och vill utforska världen. Vi anser att miljön ska vara välkomnande, inspirerande, lärande, estetisk, tydlig och flexibel.

Miljön ska skapa goda förutsättningar för att barnen ska bli självständiga, bli utmanade och ta egna initiativ. Materialet är tillgängligt och lockar till utforskande.

Varmt välkomna till oss!

Uppdaterad den