Alsters förskola

Alsters förskola

Välkommen till Alsters förskola!

Vi är en förskola med sex hemvister (avdelningar) som startades hösten 2013. Vårt hus är unikt då det är byggt i passivhusteknik. Den ligger vackert beläget i utkanten av Alsters bostadsområde, strax utanför Karlstad. Vår förskola ligger mycket lättillgänglig med en kort avstickare från E18 och med närhet till skog och naturområden.

Vi har tagit ett pedagogiskt ställningstagande och utifrån det beslutat att vårt arbetssätt i Alster är Reggio Emilia-inspirerat, där barnet ses som rikt, kompetent och nyfiket. Vi pedagoger bemöter barnen utifrån en tro att barnen kan och vill utforska världen. Vi anser att miljön ska vara välkomnande, inspirerande, lärande, estetisk, tydlig och flexibel.

Miljön ska skapa goda förutsättningar för att barnen ska bli självständiga, bli utmanade och ta egna initiativ. Materialet är tillgängligt och lockar till utforskande.

Varmt välkomna till oss!

Uppdaterad den