Alsters förskola

Barn- och föräldrainflytande

Varje förskola har ett forum för samråd med dig som förälder. Där behandlas sådana frågor som är viktiga och betydelsefulla för barnen. Där får du som förälder information om förslag till beslut och du kan också komma med synpunkter innan beslut fattas.

Klagomålshantering

En positiv utveckling för våra barn och ungdomar förutsätter goda möjligheter att föra fram klagomål. Vi tar hand om dina klagomål så fort vi fått vetskap om dem.

Så här gör du om du vill framföra ett klagomål.

Uppdaterad den