Björkdungens förskola

Björkdungens förskola

Förskolan Björkdungen ligger i centrala Väse. Avdelningarna Lärkan, Ugglan och Tärnan har yngre barn i åldrarna 1-3 år och håller till i nyrenoverade lokaler på Ringgatan. Äldreavdelningarna Svalan och Duvan kommer under våren 2022 att flytta in i nyrenoverade lokaler i Väse skola där barnen ges goda förutsättningar inför förskoleklass.

  

Uppdaterad den