Gruvlyckans förskola

Barn- och föräldrainflytande

I förskolan skall barnet ha möjlighet att påverka. De behov och intressen som barnen visar skall ligga till grund för planering av vår verksamhet.

Vi tar tillvara barnens åsikter genom:

  • Dagliga samtal
  • Samling
  • Leken
  • Intervjuer

Det är också viktigt för oss att ha en god relation med er föräldrar.  Vi vill skapa goda förutsättningar för att ditt barn skall trivas, utvecklas och ha roligt. Du är alltid välkommen att vara med ditt barn i förskolan.

Vid introduktion och inskolning lägger vi grunden för ett gott samarbete. Vi samverka genom:

  • Daglig kontakt 
  • Föräldramöten
  • Utvecklingssamtal
  • Traditioner
  • Utvärdering

Ställ gärna frågor och låt oss ta del av dina synpunkter om vår verksamhet.

Vid klagomål vänd dig till oss i första hand. I övrigt finns kommunens riktlinjer för klagomålshantering.

Uppdaterad den