Gruvlyckans förskola

Om oss

Vårt pedagogiska arbete inspireras av lekpedagogikens fyra hörnstenar och vi sätter språket i fokus. Det innebär att leken är ett viktigt inslag i vår verksamhet. Vi stimulerar barnens lek, fantasi genom olika teman och gestaltningar av olika sagofigurer.
I leken skapas en gemenskap där var och en kan vara med på sina villkor och delta utifrån sina förutsättningar. Genom lek och kommunikation med andra utvecklas och stimuleras också barnens språkutveckling.

Vi vill att våra barn skall " vilja, våga och kunna" delta i samhället både under tiden de finns hos oss och när de går vidare i livet. För oss är det väldigt viktigt att varje barn ska känna stolthet över sig själva och sin bakgrund. Vi utgår från barnens olika kulturer och skapar en kreativ pedagogisk atmosfär. Vi värnar om gott bemötande och vill att alla ska känna sig välkomna!

Som förälder är du alltid välkommen att ta del av vår verksamhet. Det är tillsammans med dig vi kan skapa de bästa förutsättningarna för ditt barns utveckling.

Uppdaterad den