Orrholmens förskola

Orrholmens förskola

Vi flyttar in i vår nya förskola v 45 2023.

Bygget av Orrholmens förskola är i full gång!

Förskolan kommer att rymma åtta moderna avdelningar med marint tema och barnen i fokus. Under tiden för bygget är verksamheten förlagd i paviljonger på Sommaro och en avdelning, Båthuset, som finns kvar på Orrholmen.

På Orrholmens förskola arbetar vi med åldersblandade 1-5 årsgrupper. De yngre barnen får lära av de äldre som samtidigt får känna glädjen av att vara goda förebilder.

På vår förskola arbetar vi med språket i fokus med utgångspunkt i förskolans läroplan. Det innebär att vi använder musik, språk, drama, dans, skapande och digitala verktyg för att fördjupa lärandet tillsammans med barnen.

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Välkomna till oss på Orrholmens förskola!

Besöksadress
Orrholmens förskola
Rosenborgsgatan 42,
65230 Karlstad

Uppdaterad den