Skåre Herrgårds förskola

Skåre Herrgårds Förskola

Välkommen till Skåre Herrgårds förskola. Förskolan består av tre byggnader med två avdelningar i varje byggnad. Tillsammans finns ca 120 barn på förskolan. En stor härlig gård erbjuder möjlighet till upplevelser av många slag och utmanar barnens lust och nyfikenhet. Samverkan sker med Tuggelite förskola som är belägen mitt över gatan.

Uppdaterad den