Snabbare tågresor mellan Oslo och Stockholm - via Karlstad

Förslag

Goda kommunikationer ger ett bättre liv i solstaden och Karlstad finns mitt i stråket Oslo- Stockholm - ett läge som vi vill nyttja. Målet är att skapa en järnvägsförbindelse som tar mindre än tre timmar mellan Oslo och Stockholm och 34 minuter mellan Karlstad och Örebro.

Tåg Oslo-Stockholm på under tre timmar

En satsning på bättre järnvägsförbindelse skulle innebära att en resa mellan Olso och Stockholm skulle ta strax under tre timmar, till skillnad från dagens fem. Dessutom skulle städer och regioner längs sträckan få betydligt närmare varandra räknat i restid. En resa mellan Karlstad och Örebro skulle ta drygt en halvtimme och mellan Karlstad och Västerås drygt en timme. 

Nya möjligheter för arbete och boende

Längs stråket bor omkring 3,4 miljoner människor som skulle få helt nya möjligheter att exempelvis arbetspendla, studera eller enklare besöka familj och göra utflykter. För Karlstad, som ligger mitt emellan de två huvudstäderna, skulle de nya restiderna öppna för en helt ny arbetsregion med exempelvis Örebro. 

Miljövänligt alternativ

Om restiderna kortas betydligt så kommer fler att välja att åka tåg vilket kommer att få positiva effekter på klimatet. Särskilt om fler väljer att ta tåget istället för att flyga mellan Oslo och Stockholm.

Läs mer om Oslo-Stockholm 2.55

För att förslaget ska bli verklighet krävs en upprustning av befintlig järnväg och två nya länkar, mellan Arvika och Oslo och mellan Kristinehamn och Örebro. Karlstads kommun har tillsammans med flera kommuner och regioner utmed sträckan Oslo-Stockholm bildat bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB, som driver och samordnar arbetet med snabbare tågtrafik.

Du kan läsa mer om förslaget på www.oslo-sthlm.se.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Infrastruktursprojekt

Kommunens kontaktpersoner

Ulf Rosenqvist, samhällsplanerare kommunledningskontoret

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.