Örsholmen - Östra förbindelsen

Förslag

Genom att skapa en ny förbindelse med anslutning från Hammaröleden österut via Örsholmen och anslutas till Välsviksleden kan vi skapa bättre förbindelser och binda samman stadsdelar med de centrala delarna av Karlstad.

Varför?

Målet är att Karlstad ska växa och det finns goda möjligheter genom att utveckla redan etablerade områden i stan, exempelvis området kring Lambergstjärn. Genom att flytta genomfartstrafiken ökar möjligheten att bygga en sammanhängande och tillgänglig stadsdel som vävs samman med de centrala delarna av stan.

Planen är att skapa en blandad stad med bostäder, arbetsplatser och service där stadens form och liv samverkar. Lambergets främsta kvaliteter är det centrala läget i kombination med närheten till vatten och grönområden. En Östra förbindelse med anslutning från Hammaröleden förbättrar framkomligheten för trafik mellan E18 och Hammarö kommun. 

På Örsholmen planeras också för att bygga en ny bro över till Lamberget. Läs mer om den nya bron här.

Status:

En Östra föbindelse är än så länge bara på planeringsstadiet.

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.