Råtorp - Färjestad cykelbro

Planerad

Genom att bygga en cykelbro mellan Råtorp och Färjestad kan vi knyta ihop Karlstads norra stadsdelar. Den nästan 290 meter långa bron är en satsning för att göra Karlstad till en attraktivare och mer tillgänglig cykelstad.

Bron blir en tvärförbindelse mellan flera stadsdelar på varsin sida av älven. I västra och östra älvfårorna är det tätt mellan broarna men inte i den norra delen. Stråken som går längs med älven både på Råtorpssidan och Färjestadsidan är populära att promenera och motionera på och förhoppningen är att bron bidrar till att göra stråket mer attraktivt.

Ökad cykling för en bättre miljö

Att förenkla och främja det hållbara resandet är en del i kommunens översiktsplan och cykelplan. Med en cykelbro som förbinder de här två stadsdelarna hoppas kommunen att fler väljer att cykla. 

Cykel är ett transportmedel som har stor potential att ersätta korta bilresor. Ökad cykling ger positiva effekter för miljön och klimatet, främjar folkhälsan, och även för den som inte cyklar blir det mindre trängsel, buller och avgaser. Det främsta sättet att få fler att välja att cykla oftare är att öka genheten i cykelnätet så att det blir smidigare och går snabbare.

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft den 4 oktober 2017.
  • I december 2017 skickades en ansökan till mark- och miljödomstolen för att kunna påbörja byggnationen.
  • I januari 2019 gav mark- och miljödomstolen tillstånd till brobyggnationen. 
  • Preliminär byggstart 2019

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny gång- och cykelbro

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.