Råtorp - Färjestad cykelbro

Byggnation pågår

Genom att bygga en cykelbro mellan Råtorp och Färjestad kan vi knyta ihop Karlstads norra stadsdelar. Den nästan 290 meter långa bron är en satsning för att göra Karlstad till en attraktivare och mer tillgänglig cykelstad.

Bron blir en tvärförbindelse mellan flera stadsdelar på varsin sida av älven. I västra och östra älvfårorna är det tätt mellan broarna men inte i den norra delen. Stråken som går längs med älven både på Råtorpssidan och Färjestadsidan är populära att promenera och motionera på och förhoppningen är att bron bidrar till att göra stråket mer attraktivt.

Ökad cykling för en bättre miljö

Att förenkla och främja det hållbara resandet är en del i kommunens översiktsplan och cykelplan. Med en cykelbro som förbinder de här två stadsdelarna hoppas kommunen att fler väljer att cykla. 

Cykel är ett transportmedel som har stor potential att ersätta korta bilresor. Ökad cykling ger positiva effekter för miljön och klimatet, främjar folkhälsan, och även för den som inte cyklar blir det mindre trängsel, buller och avgaser. Det främsta sättet att få fler att välja att cykla oftare är att öka genheten i cykelnätet så att det blir smidigare och går snabbare.

Luftig bro med svindlande utsikt

Cykelbron svänger lätt och har en varierad bredd på mellan 5,3 meter och 7,3 meter. Bron är tänkt att ge ett luftigt intryck med sidoräcken av nät och en körbana av ihålig gallerdurk. När man är där bron är som högst kommer man kunna ha näst intill fri sikt sex meter ner i älven genom gallerdurken.

Gallerdurken gör att mycket av den snö och regn som faller ner inte hamnar på gång- och cykelbanan utan åker rakt ner i älven. Något som gör det enklare att vinterväghålla. Men cykelbron kommer vara anpassad så att både mindre plogbilar och ambulans kan ta sig över. Dessutom är 90 centimeter av mittbanan tänkt att vara i tårplåt som inte är ihålig för att det ska vara enklare och skonsammare för bland annat hundar att gå på bron.

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft den 4 oktober 2017
  • Januari 2019 gav mark- och miljödomstolen tillstånd till brobyggnationen.
  • 2021 ansökte kommunen om mer stadsmiljöbidrag för byggnationen och beviljades upp till 35 miljoner.
  • Entreprenör antogs för bygget av bron.
  • Byggstart hösten 2022.  
  • Beräknas klar hösten 2023.

Här kan du läsa mer om beskedet med stadsmiljöbidraget

Ställ dig på bron digitalt

Här kan du titta närmare på bron ifrån olika vinklar. Det är som att stå på mitt på bron, vid brofästena samt se bron från luften. Klicka dig runt för att få en bättre bild av hur bron kommer att bli. Observera att hundremsan i mitten kommer att vara bredare än den ser ut i illustratrionen. 

Öppna illustration av cykelbron i eget fönster 

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny gång- och cykelbro

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.