Våxnäs - nytt torg

Byggnation pågår

Nu bygger vi ett nytt torg som ska förbinda Våxnäs centrum med nya Fredricelund.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Det nya torget är tänkt att bli en ny entré till Våxnäs centrum och en ny mötesplats i området. Torget kommer att förbinda centrum med den del av nya Fredricelund som bland annat ska inrymma det nya biblioteket som är till för allmänheten.

Det blir ett öppet och ljust torg med nya vistelseytor och sittplatser, en aktivitetszon med scen och en hängyta där man kan stanna till en stund för att bara vara eller för att möta upp en vän. Torgytan kommer vara på omkring 3000 kvadratmeter 

Konstverk i tegel

Torget kommer att utsmyckas med ett konstverk i tegel. Ett ytterligare verk kommer att placeras på den nya skolgården på Fredricelundsskolan.

Planteringar och belysning

Nya planteringsytor skapas med träd, buskar och perenner och ny belysning på hela torgytan.

Tidsplan

Byggnationen av torget kommer att pågå parallellt med bygget av nya Fredricelund. Byggstart blir i augusti 2021 och projektet beräknas pågå till omkring mars/april 2022.

 

 

Aktuellt

Kommunalråden Erik Nilsson och Niklas Wikström visar en skiss över Våxnäs torg.

Byggstart för ny mötesplats på Våxnäs

Nu påbörjas arbetet med att bygga en helt ny mötesplats i Våxnäs centrum – Våxnäs torg.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Infrastrukturprojekt.

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Kontaktperson på kommunen

Mathilda Rusman

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.