Karlstad C - nya spår, tåglägen och perronger

Byggnation pågår

Karlstad C är den största knutpunkten på Värmlandsbanan. För att göra det möjligt för fler person- och godståg att passera här så bygger vi nu om spåren och perrongerna på området.

Ny mellanplattform 

Karlstad C är en flaskhals på den hårt trafikerade sträckan Kil–Karlstad–Kristinehamn. Den nya mellanplattformen, som får fyra plattformslägen, byggs för att fler persontåg ska kunna trafikera stationen. Resenärer kommer även att kunna använda Vikenpassagen för att ta sig till mellanplattformen, även med  hissar och rulltrappor för att vara tillgänglig för alla.

Tågen går under hela byggtiden

Under hela tiden kommer det att gå tåg på Karlstads centralstation eftersom halva spårområdet åt gången byggs om. Först kommer tågen att gå på spåren närmast stationshuset för att sedan flytta över till spåren närmast Viken när de är färdigbyggda. 

Mer information hos Trafikverket

Det är Trafikverket som bygger om järnvägsspår, Vikenpassagen och nya gångbron Trädgårdslänken. Du kan läsa mer om delprojektet på Trafikverkets webb. 

Tidplan

Byggnationen startade i februari 2023. Alla delar ska vara klara vid halvårsskiftet 2026. 

Fakta om projektet

Typ av projekt

Infrastrukturs- och stadsutvecklingsprojekt

Vem bygger?

Karlstads kommun och Trafikverket

Markägare

Karlstads kommun, Trafikverket och Jernhusen

Kontaktpersoner Karlstads kommun

Sören Jonsson, kommunledningskontoret
Margareta Nilsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.