Vikenpassagen - trygg länk under järnvägen

Planerad

Vikenpassagen blir en trygg länk för gående och cyklister under järnvägen på Karlstads resecentrum. Den knyter ihop Karlstads centrum med stadsdelarna söder om järnvägen, men fungerar även som entré till tågens plattformar för resenärer.

Bredare och mer tillgänglig

Dagens Vikentunnel upplevs ofta som trång och otrygg, därför kommer den att breddas rejält. Den breddas från 3 till 10 meter och blir en trygg plats för både gående och cyklister. Även resenärer kommer använda Vikenpassagen för att nå exempelvis mittperrongen. Flackare ramper, hissar och rulltrappor kommer att göra det möjligt för alla att använda passagen. I passagen planeras även för konstutsmyckning för att ytterligare höja attraktiviteten.

Tidplan

2022-2024 Vikenpassagen byggs om

Under byggtid

Under byggtidens cirka 2 år kommer nuvarande Vikentunnel att vara avstängd. Gång- och cykeltrafiken kommer att ledas om via Löfbergsviadukten och Klaraborgsviadukten. Vi tittar även tillsammans med Trafikverket på hur vi kan underlätta för Karlstadsborna under byggtiden. Kanske kan det komma att bli förstärkt busstrafik från Viken in till centrum under byggtiden, hur det ska se ut är inte klart än. Vi har undersökt om det skulle vara möjligt att bygga en tillfällig bro men det visade sig bli alltför kostsamt, istället arbetar vi för att kunna tidigarelägga den nya gångbron över järnvägen mellan Stadsträdgården och Västra Torggatan så att den kan stå klar under 2023.
Läs mer om nya gångbron Trädgårdslänken.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Infrastrukturs- och stadsutvecklingsprojekt

Vem bygger?

Karlstads kommun och Trafikverket

Markägare

Karlstads kommun, Trafikverket och Jernhusen

Kontaktpersoner

Sören Jonsson, kommunledningskontoret
Margareta Nilsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.