Vikenpassagen - trygg länk under järnvägen

Byggnation pågår

Vikenpassagen blir en trygg länk för gående och cyklister under järnvägen på Karlstads resecentrum. Den knyter ihop Karlstads centrum med stadsdelarna söder om järnvägen, men fungerar även som entré till tågens plattformar för resenärer. Vikenpassagen stängdes 27 februari 2023 och är stängd cirka 3 år.

Bredare och mer tillgänglig

Dagens Vikentunnel upplevs ofta som trång och otrygg, därför kommer den att breddas rejält. Den breddas från 3 till 10 meter och blir en trygg plats för både gående och cyklister. Även resenärer kommer använda Vikenpassagen för att nå exempelvis mittperrongen. Flackare ramper, hissar och rulltrappor kommer att göra det möjligt för alla att använda passagen. I passagen planeras även för konstutsmyckning för att ytterligare höja attraktiviteten.

Vikentunneln stängd under byggtid

Nuvaranade Vikentunnel stängs i månadsskiftet februari/mars 2023 och kommer vara stängd under den cirka tre år långa byggtiden. Den nya Vikenpassagen planeras vara klar våren 2026.

Gång- och cykeltrafiken kommer att ledas om via Löfbergsviadukten och Klaraborgsviadukten. Men kommunen och regionen förstärker även busstrafiken mellan Viken och Karlstads centrum. Boende i området erbjuds ett busskort utan kostnad, ansökan sker via en e-tjänst här på webben.
Läs mer om Vikenbusskortet här.

Vi har undersökt om det skulle vara möjligt att bygga en tillfällig bro men det visade sig bli alltför kostsamt. 

Illustration med gående och cyklister i en tunnel Illustration på med gående och cyklar som passerar en rulltrappa i en tunnel. Människor som går i en trappa och väntar utanför en hiss inuti en gångtunnel.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Infrastrukturs- och stadsutvecklingsprojekt

Vem bygger?

Karlstads kommun och Trafikverket

Markägare

Karlstads kommun, Trafikverket och Jernhusen

Kontaktpersoner

Sören Jonsson, kommunledningskontoret
Margareta Nilsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.