Välsviken - bangård för godståg

Förslag

En ny bangård för godståg planeras att byggas i Välsviken. Dels för att förbättra logistiken kring gods, dels för att skapa attraktivare boendemiljöer genom att flytta hanteringen av godståg.

Mindre buller

Genom att flytta godshanteringen från Karlstad C och rangerbangården på Herrhagen till en ny bangård i Välsviken så kommer miljön i centrum och för de boende på Herrhagen upplevas lugnare. Det är också positivt för en viktig exportnäring som skogs- och pappersindustrin.

Ännu inte finansierad

Den nya bangården i Välsviken är ett delprojekt i projektet Tåg i tid, men är ännu inte finansierad. 

Mer information

Projektet är en del av Tåg i Tid, läs mer

Fakta om projektet

Typ av projekt

Infrastrukturprojekt

Vem bygger?

Trafikverket och Karlstads kommun

Markägare

Trafikverket och Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.